top of page
shutterstock_1791721277 (1).jpg

ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

Zajistit humanitárním pracovníkům působícím v rizikovém prostředí bezpečí, není jednoduché. S moderním systémem má ale řídící pracovník přehled nejen o pohybu svých lidí v terénu, jejich chování za volantem nebo aktuálních hrozbách, ale může je také vzdáleně řídit.

VÝZVY

duty-of-care.png
Sociální odpovědnost

Zaměstnanci pracující v rizikovém prostředí se musí nejen cítit bezpečně, ale musí v bezpečí skutečně být.

multimedia.png
Administrativa

Sběr dotazníků a fotografií z terénu a jejich zpracování je v zemích se špatným signálem velmi neefektivní. Přitom může být zautomatizovaný a přehledný.

handling.png
Ochrana majetku

Krádeže aut nebo ztráta vybavení jsou citelnými ztrátami. Všemu se dá předcházet s použitím lokátorů a upozorněním.

fleet.png
Správa vozového parku

Zapomeňte na papírové knihy jízd. Mějte v počítači přehled o ujetých kilometrech, poloze vozidel, jejich posádce, ale také třeba porušování dopravních předpisů.

weather.png
Přírodní katastrofy

Ničivé zemětřesení nebo bleskové záplavy způsobují chaos. Udržujte si o svých pracovnících v terénu přehled i ve vyhrocených situacích a adekvátně reagujte.

SaS-picture.png
Background GINA 7.jpg

MONITORUJTE, VYHODNOCUJTE, REAGUJTE

Mějte pod kontrolou zaměstnance, vozidla i nasbíraná data. Dohlížejte na plnění úkolů a efektivně hlídejte svěřený majetek. Zobrazujte si v mapě důležité body z propojených databází. Doplňte svůj přehled o informace o aktuálních událostech v regionu a na základě nich reagujte. Zajistěte svým pracovníkům nejlepší podmínky a postarejte se o jejich bezpečí, ať už řídíte provoz z místa, nebo z jiné země.

POUŽITÉ PRODUKTY

computer.png
Velící středisko

GINA Central

Moderní mapový nástroj určený pro řízení misí, který usnadňuje shromažďování dat řídícímu pracovníkovi, zobrazuje aktuální data z propojených databází nebo polohu a stav pracovníků a vozidel.

field-workers.png
Jednotky v terénu

GINA GO

Jednoduchá mobilní aplikace zaměřená na sběr dat pracovníky v terénu. Umožňuje přivolat pomoc nebo upozornit na vstup do předem určené zakázané oblasti.

fleet.png
Vozidla v terénu

Trackery

Propojte do jednoho systému mobilní trackery různých výrobců. Satelitní lokátory se můžou hodit v horách nebo ve vzdálenějších oblastech s horším signálem.

Návrh bez názvu (1).png

VÝHODY

remote-management.png
Vzdálený management

Přidělujte a kontrolujte úkoly na základě přesných a aktuálních dat přímo v místě, ale klidně rozhodujte i přes hranice.

mobile-app.png
Přehledná data

Mobilní aplikace dokáže odesílat vyplněné dotazníky, fotografie nebo informace o stavu pitné vody. V systému si vše přehledně zobrazte, zanalyzujte.

Report.png
Propojení databází

V mapě si zobrazte body zájmu, upozornění na incidenty a další důležité informace z volně dostupných databází.

alert-2.png
Notifikace

Mapujte vysoce rizikové oblasti a automaticky dostávejte upozornění, když překročíte jejich hranice.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
CONTACT
bottom of page