top of page

Jak GINA pomáhá v boji proti covid-19

My v GINĚ vždy hledáme výzvy, ve kterých jsme schopni rychle reagovat na aktuální kritické situace ve světě. Ať se jedná o přírodní katastrofy, humanitární nebo pandemické krize, jsme schopni naše řešení implementovat na mnoho různých scénářů, ve kterých jsme schopni efektivně pomoci.


V reakci na situaci k šíření koronaviru po celém světě jsme tak dali dohromady hlavní funkcionality našich aplikací a způsoby, jakými mohou pomoci v boji s šířením nebo monitoringu nákazy.

ZOBRAZENÍ REÁLNÝCH DAT Z TERÉNU

Data ohledně počtu nakažených COVID-19 lze snadno zobrazit v GINA Central. Následně lze jednotlivé případy filtrovat podle regionů a mít přehled o všech typech případů, včetně počtu nakažených, vyléčených apod.


Naše řešení pomůže krizovým štábům mít situaci pod kontrolou, zajistí dokonalý přehled v jednotlivých regionech a umožní provádět další analýzy dat. Aktualizace dat lze provádět, jak manuálně, tak automaticky např. pomocí KML nebo geoJSON feedu.

SDÍLENÍ DAT MEZI ZASAHUJÍCÍMI TÝMY A DOBROVOLNÍKY

Data sdílená v rámci společné operační situace pomáhají všem zainteresovaným stranám k lepšímu přehledu pohybu jednotek, sdílení kreseb nebo bodů zájmu. Vytížená místa jako jsou hraniční přechody lze snadno kontrolovat a efektivně řídit všechny zúčastněné jednotky, které se podílejí na preventivních opatřeních v souvislosti s onemocněním COVID-19.


Přístup k těmto datům mohou mít všechny složky IZS, hygienici nebo jiní pověření pracovníci, kteří se podílejí na řešení nastalé krize. Data jsou vkládána do mapy v koordinačním centru pomocí GINA Central, importem dat z jiných zdrojů nebo získávána přímo z terénu za pomocí aplikace GINA GO nebo GINA Portal.SBĚR DAT V TERÉNU

Sběr dat z terénu a možnost komunikace potencionálních pacientů nebo nakažených na dálku je jednou z hlavních potřeb efektivního řízení pandemické krize. GINA nabízí nástroje, díky kterým lze tyto situace snadno řešit.


GINA Portal - nástroj ke sběru informací o pacientech, jako jsou jejich příznaky, aktuální pozice, kontaktní údaje. obrázky nebo videa. Odkaz na formulář je pacientovi odeslán pomocí SMS a vyplnit jej lze jak z mobilního telefonu, tak PC.


GINA GO - mobilní aplikace díky které lze vyplňovat předdefinované formuláře, sdílet aktuální polohu s ostatními pracovníky i řídícím centrem. Ve stavu nouze lze vyvolat poplach pomocí SOS tlačítka.VYTVÁŘENÍ NEBEZPEČNÝCH A BEZPEČNÝCH ZÓN DLE SITUACE

Při používání mobilní aplikace GINA GO budete upozorněni na to, že jste vstoupili do zóny se zvýšeným výskytem pacientů s COVID19 a je tedy vhodné použít ochranné vybavení. Při vstupu do bezpečné zóny jste upozorněni, že oblast nevyžaduje žádné speciální ochranné vybavení.


Vytváření zón je rychlé, snadno modifikovatelné a odpovídá aktuální situaci ve vaší oblasti.

ZAZNAMENÁVÁNÍ HISTORIE POLOHY PRACOVNÍKŮ I OBYVATEL

Díky zaznamenávání historie poloh vašich zaměstnanců nebo pacientů je trasování pohybu infekce velmi snadné. Přesná historie pohybu se neustále zaznamenává a lze ji zpětně sledovat v řádech měsíců, což umožňuje identifikovat pracovníky kteří musí navštěvovat rizikové oblasti, identifikovat osoby, které mohly být vystaveny infekci nebo získat seznam míst navštívených infikovanou osobou.Je také možné přesně identifikovat místo, kde došlo ke kontaktu s infikovanou osobou a zobrazit je na mapě včetně data a času, kdy ke kontaktu došlo.

CHAT A KOMUNIKACE PŘÍMO V APLIKACI

Rychlá komunikace mezi terénními pracovníky, prvními respondenty a koordinačním centrem je zásadní funkcí aplikace GINA GO. Pracovníci v terénu se tak mohou snadněji informovat jak mezi sebou, tak i komunikovat s operačním střediskem.


Součástí komunikace je také možnost sdílení aktuální polohy a navigace na místo sdílené v chatu. V případě potřeby nebo nebezpečí pracovníků tak mohou kolegové v okolí ihned reagovat a jít přímo na pozici osoby, která vyžaduje pomoc.Comments


bottom of page