top of page

"Jaderní" hasiči zasahují v širokém okolí

Až překvapivě početnou skupinou profesionálních hasičů disponuje společnost ČEZ v regionech svých elektráren. Tvoří ji více než tři stovky záchranářů. Z toho jen v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín slouží sto čtyřicet hasičů.


Kromě zajišťování protipožární prevence a technologickou pomoc uvnitř elektrárny často vyjíždí na pomoc i do svého okolí. Vedle hašení požárů, vyjíždí na pokyn krajského operačního střediska také k dopravním nehodám k odstraňování následků živelních pohrom v okolních obcích k odchytu zvěře.


Jaderná elektrárna Dukovany působí ve svém okolí nejen svojí velikostí nebo jako jeden z největších zaměstnavatelů vyrábějící čistou bezemisní elektřinu, která pokrývá 20 % celkové spotřeby České republiky, ale také například praktickou pomocí Hasičského záchranného sboru elektrárny. Jedním z dukovanských hasičů, který své poslání vykonává již 3 desítky let je operační důstojník HZS JE Dukovany Jiří Hořínek.


„Mým hlavním úkolem je vysílat jednotku na místo zásahu a zajištovat informační podporu veliteli zásahu, tak abych snížil hrozící rizika,“ říká Jiří Hořínek. I při výjezdu jednotky mimo areál však pro případ potřeby zůstává v elektrárně pevně stanovený počet hasičů, připravených k dalšímu zásahu.


Práce operačního důstojníka je pod velkým časovým tlakem, protože vyslat jednotku na místo zásahu je nutné co nejdříve. Hasiči musí dle zákona o požární ochraně vyjet v časovém limitu do dvou minut v kteroukoliv denní a noční hodinu. Ze statistik je zřejmé, že doba výjezdu jednotky Dukovan se drží kolem jedné minuty.


Jiří Hořínek si pochvaluje, že za dlouhou profesní dobu, kterou v elektrárně strávil se pozitivním směrem posunulo vybavení jednotky. Dnes hasiči pracují s moderní technikou a pracovními ochrannými pomůckami, v kvalitních bezpečných zásahových oblecích a s dýchacími přístroji. Velice důležitá je používaná detekční technika. „Není to tak dávno, co jsme mohli pořídit nový navigační systém GINA, který nás spolehlivě dovede na místo zásahu, přestože se jedná o složitý terén,“ dodává Hořínek. Díky on-line navigačnímu systému je jednotka mnohem operativnější a má spoustu sdílených informací od přehledu povolaných jednotek až po fotodokumentaci události.Hasičský záchranný sbor Jaderné elektrárny Dukovany má 64 členů a zajišťuje nepřetržitou službu. Jejich hlavním úkolem je rychlá a účinná pomoc při mimořádných událostech v areálu elektrárny. Další jsou asistence a dohledy při pracích s otevřeným ohněm, technická a technologická pomoc při běžném provozu elektrárny, jištění pracovníků ve výškách nebo odchyt zvěře.


Zásahy mimo areál jsou výhodné nejen pro okolí, přínosem jsou i pro samotné podnikové hasiče.„Dukovany i Temelín patří mezi nejbezpečnější místa v Česku, i proto se například s požáry či nehodami setkávají naši podnikoví hasiči jen velmi výjimečně. Samozřejmě velmi často a intenzivně cvičí, ale praxi, ostré zásahy i realistická cvičení nahradí jen velmi často. Práce mimo areál jim tak poskytuje příležitost ověřit si vlastní schopnosti a dovednosti,“ vysvětluje ředitel bezpečnosti divize jaderná energetika Roman Havlín.


Za loňský rok asistovali dukovanští hasiči celkem 730krát. Jednalo se vždy jen o technické a technologické pomoci, asistence a dohledy při pracích v lokalitě JE Dukovany. Mimo areál elektrárny měli dukovanští hasiči 21 zásahů, ve zbývajících případech se jednalo o technické a technologické pomoci, asistence a dohledy při pracích v lokalitě JE Dukovany.

Comments


bottom of page