top of page

GINA slaví výročí 10 let

Už od roku 2010 pomáháme zachraňovat životy. V letošním roce GINA slaví desetileté výročí od svého založení, pojďme si společně připomenout nejdůležitější okamžiky z její historie.

Mezinárodní a neziskové organizace zajišťující pomoc při krizích a humanitárních katastrofách po celém světě využívají GINU jako řešení pro řízení bezpečnosti, k ochraně a lokalizaci svých pracovníků nebo osob důležitých pro řízení svých misí. Díky unikátní možnosti integrace široce používaných radiostanic do systému GINA, jsou lépe chráněny desítky tisíc pracovníků, pomáhajících na těch nejnebezpečnějších místech světa.


Systém má přímý dopad na bezpečnost a koordinaci lidí, nyní přesahuje 250.000 aktivních uživatelů, v přibližně 50 zemích světa. Mezi zákazníky GINY patří i organizace čítající přes 20.000 členů. Ti jsou vybaveni vysílačkami zapojenými do systému a jsou informováni o bezpečnostních rizicích a koordinováni operátory GINY.


Pojďme si společně připomenout nejdůležitější okamžiky z její historie.HAITI (2010)

Software se vůbec poprvé osvědčil při zemětřesení na Haiti. Zbyněk Poulíček (CEO) kontaktoval českou humanitární organizaci Hand for Help působící v tomto období na Haiti a v závislosti na tom se stala tato oblast prvním místem, kde byl systém GINA nasazený v terénu.


Nasazením moderních technologií je výrazně usnadněna práce lidem v terénu, mnohdy vůbec netuší, kde se v postižené oblasti nachází. Také se pohybují v oblastech se zvýšeným rizikem zranění a jsou vystaveni velkému stresu. Nejhorší, co v těchto podmínkách může nastat je chaos a naprostá bezradnost. Právě v těchto momentech technologie GINA napomáhá k získávání přesných a reálných dat, aby byli všichni dostatečně informováni a mohli učinit správná rozhodnutí podpořená aktuálními daty.


První nasazení systému GINA bylo na Haiti.

Po pár týdnech od návratu z  Haiti a pozitivní zpětné vazby od záchranářů měl Zbyněk Poulíček jasno, že má v rukou nástroj, který záchranáři potřebují a zároveň pomůže zachraňovat lidské životy. V listopadu zakládá spolu s Borisem Procházkou a Petrou Černou firmu GINA Software, se sídlem v Jihomoravském inovačním centru v Brně.

IMAGINE CUP (2010)

Microsoft Imagine Cup je každoroční celosvětová studentská soutěž, vypisovaná od roku 2002 společností Microsoft. Vždy musí být jasně prokázaný přínos světu a vítá se využití a zapojení hardwaru.


Myšlenka sdílené mapy a její nasazení na Haiti zaujala velkou pozornost i ve světě. Díky zajímavému projektu se společenským přesahem, propojení technologie sdílených map do digitálních médií se GINA stala vítězem prestižní soutěže Microsoft Imagine Cup, v kategorii Design Software.


GINA tým (Zbyněk Poulíček, Petra Černá, Boris Procházka) na zahajovacím ceremoniálu Imagine Cup 2010.

Že šlo o velmi nadějný projekt, netřeba zdůrazňovat, přínos a myšlenku celého projektu vyzdvihnul na svém blogu i zakladatel a tehdejší CEO společnosti Microsoft, Bill Gates.

JAPONSKO TSUNAMI (2011)

Dalším krokem bylo poskytnutí systému pro pomoc v Japonsku zasaženém tsunami v roce 2011. Do pátracích akcí v zemětřesením a tsunami zničené části Japonska se zapojili i čeští Záchranáři Sibřina jako součást dobrovolného týmu Červeného kříže Japonska v Mito.


Pátrací tým vyzkoušel GINU v opravdu extrémních podmínkách. Cílem týmu bylo především vyhledávání obětí a mapování terénu, ale praxe nakonec ukázala, že v některých oblastech nebylo co zaznamenávat, protože na místě byly jen trosky, které po vlně zůstaly. Celá města, včetně domů a infrastruktury byly zničeny, v některým místech zůstaly pouze torza jednotlivých budov.


Pro snadnější orientaci v terénu byl tým záchranářů vybaven odolnými komunikátory se systémem GINA.

BZENECKÝ POŽÁR (2012)

Do povědomí hasičů na českém trhu se GINA zapsala především díky Bzeneckému požáru.


V kombinaci s nepřízní počasí a díky rozsahu plochy přes 500 hektarů, se stal tento požár dobře známý všem hasičům z republiky, vysoké teploty a silný vítr proměnil místo zásahu v nepřehlednou plochu plného doutnajícího dýmu. Hustý sloup dýmu byl v okolí vidět až na desítky kilometrů.


Hasiči dohašují poslední zbytky požáru v Bzenci.

Celkem zde s požárem bojovalo na 1500 hasičů, včetně jednotek ze sousedního Trnavského kraje. Kromě klasických hasičských cisteren zde bylo nasazeno několik vrtulníků a letadel, ale i dva hasící tanky a další těžká technika. Takové množství sil a prostředků použitých v terénu je nezbytné správně koordinovat. I zde bylo využito nejmodernějších technologií GINA. Přenos živých informací přímo z terénu, efektivní koordinace zasahujících, okamžitá výměna informací, bezpečnost zasahujících jednotek a propojení s KOPIS se dá zrealizovat jenom prostřednictvím spolehlivého a komplexního systému.


Během velkých požárů je využití velitelské aplikace, tabletů a lokátorů v taktickém operačním řízení klíčové. Potřeba modernizace a přijetí inovativních kroků v oblasti taktické komunikace je tedy základem k jejímu zlepšení a zefektivnění.

POVODNĚ V  ČECHÁCH (2013)

Díky úspěšné předchozí spolupráci s HZS v Bzenci byla následně GINA nasazena při povodních v letech 2013 ve středních Čechách, konkrétně v oblastech Mělnicka a Litoměřicka. GINA se osvědčila jako vhodný nástroj pro mapování povodní v zasažených oblastech a také pro plánování a koordinaci zasahujících jednotek.


Prvotní myšlenka se v průběhu času změnila. Celý systém byl doplněn o řadu dalších funkcí a dnes je naprogramovaný tak, aby ho mohly využívat všechny složky IZS jak při velkých společných zásazích, tak i v rutinním, každodenním provozu.

INTEGRACE RADIOSTANIC MOTOROLA (2016)

důležitým milníkem v historii GINY se stal rok 2016, kdy došlo k uzavření spolupráce s lídrem v oblasti komunikačních technologií, společností Motorola Solutions. Jde o významné strategické partnerství, protože zejména vysílačky a komunikační terminály této společnosti jsou využívány u mnohých projektů, ať už jde o organizace komerčního, státního i humanitárního charakteru po celém světě.


Díky tomu, že dokážeme do systému najednou zapojit rádiové stanice různých technologií, mobilní aplikace a GPS lokátory různých typů včetně satelitních, dokážeme přenášet a zobrazovat unifikovaná data v našich systémech. Náš systém už obsahuje desítky velmi specializovaných integrací (často na úrovni binárních protokolů), což z něj činí možná nejuniverzálnější systém na trhu. Je to značnou výhodou pro velké organizace, které v rámci svých misí využívají různorodé technologie.

SATYA NADELLA (2017)

Šéf jedné z nejvlivnějších nadnárodních korporací amerického Microsoftu, Satya Nadella, dorazil do Česka jako host na summitu o digitální transformaci (DOTS 2017). Konference jejímž zaměřením bylo to, jak digitální technologie přetvářejí současný byznys. Na závěr své prezentace uzavírá svoji přednášku inspirativním příběhem o GINĚ.


GINA Software součástí prezentace Satya Nadelly při konferenci DOTS v roce 2017.

DELOITTE FAST 50 (2018)

Deloitte FAST 50 oceňuje nejrychleji rostoucí technologické společnosti ve střední Evropě. V rámci jednotlivých kategorií je udávána i speciální cena Social Impact Award, vždy pro jednu firmu z každé země středoevropského regionu, která vyvinula unikátní a inovativní produkt či poskytuje služby, které mají revoluční dopad na trh.


Česká společnost vyvíjející aplikace pro neziskové organizace GINA Software pak získala zvláštní uznání v kategorii firem s významným společenským dopadem Social Impact Award.

SDGS (2019)

Vize Cen SDGs je postavena na globálním závazku k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN. Oceňují se každoročně iniciativy, produkty nebo služby, které naplňují globální cíle, a mění tak Česko i svět k lepšímu. Vítěze z celkem 213 přihlášených projektů vybírala odborná porota.


Cenu pro Absolutního vítěze ročníku 2019 si odnesl projekt GINA Systém, který ocenila porota jako projekt s výjimečným nápadem s unikátním dopadem do různých oblastí, které mění svět k lepšímu.


Lucie Mádlová, Vít Olšák z GINA Software a Yemi A.D.

ROK 2020

Letošní rok nás všechny spojuje jedna velká událost, šíření pandemie COVID-19.

GINA se aktivně zapojila do procesů, které se snaží pomoci s odvrácením následků v souvislosti s globálním rozšířením této pandemie.


Jednotky IZS vybaveny GINA Tabletem stále pomáhají zdravotnickým službám se zvládnutím současné koronavirové krize. GINA nabídla vybraným krajům svoje řešení zcela zdarma po dobu trvání krize. Koncem října byly dokonce ve vybraných krajích nasazeny speciální mobilní odběrové týmy vybavené GINOU.


Dále byl systém GINA nápomocný i během řešení první jarní vlny na Slovensku, kde pomáhal s koordinací jednotek IZS.


V reakci na pandemii COVID-19 jsme v letošním roce získali projekt od Evropské kosmické agentury (ESA) na vytvoření produktu pro zdravotnické záchranné služby, který zvýší pomocí technologií efektivitu záchranářů během pandemie až o 20 %. Vyvíjíme jej s italským partnerem, a ještě před koncem roku bude v Itálii v první verzi uveden do provozu.


Projekt FIRST RESPonse.

Pomáháme i při dalších událostech, které s pandemií nesouvisí, například po letošní explozi v Bejrútu navazujeme spolupráci s místním Červeným křížem, který si nás vybral právě díky schopnosti propojit jejich dobrovolníky a ambulantní vozy.

Comments


bottom of page